Nostalgia

Acrylic on Wood

18 inches Diameter

$600